I sanningens ljus – Gralsbudskapet, Band 1

En stock

DE: 1-3 jours, d'autres pays: 5-30 jours

9,00 €
Frais de port

De tre banden av verket ”I sanningens ljus” omfattar sammanlagt 168 föredrag som till innehållet bygger på varandra och ger en rullständig bild av skapelsen i dess helhet.

Denna omfattande förklaring av världen grundar sig på de allmänt kända naturlagarna och låter läsaren få insikt om de dolda sammanhangen i livet, vilket ger en värdefull hjälp i livet.

Föredragen som sammanfattats i denna bok kom till mellan åren 1923 och 1938.

Anledningen till att verket ”I sanningens ljus” har blivit känt över hela världen är att den ger övertygande svar på mänsklighetens stora frågor, som till exempel meningen med livet eller om det finns rättvisa i ödet eller i ett liv efter döden. Det har hittills blivit översatt till 22 språk och finns att köpa över hela världen.

Författarens mål var att få läsaren att komma närmare det sanna livet, att ge honom värdefulla impulser för att utveckla sin personlighet samt att vägleda honom på hans väg till insikt, vilket även inbegriper insikten om Gud. De föredrag som samlats i verket ”I sanningens ljus” ska tjäna som en ”lykta och en stav”, oberoende av en människas religiösa tro eller konfessionstillhörighet. Abd-ru-shin ville varken grunda en ny religion eller en ny sekt.

Förklaringarna som ges i verket ”I sanningens ljus” bygger på enkla, lätt begripliga naturlagar, som är lika verksamma i den yttre världen som i själens inre. De talar till mänskliga erfarenheter, visar på styrkor och svagheter och pekar ut dolda otillräckligheter men även alla de många tillfällen till andlig utveckling som det dagliga livet erbjuder. Läsaren får därmed möjlighet att känna igen föredragens innehåll i sitt eget liv och upptäcka att det är sant. På så sätt kan personligt upplevda erfarenheter med hjälp av logiska slutledningar bindas ihop till en omfattande helhetsbild av världen, där det inte finns någon åtskillnad mellan naturvetenskapligt och religiöst sanningssökande.

Verket ”I sanningens ljus” har undertiteln ”Gralsbudskapet”. Begreppet ”Gral” (även ”Graal”, ö.a.) förknippas idag mest med längtansfulla bilder och visioner så som de förmedlas i myter och sagor, men också – och framför allt – i konstverk. Abd-ru-shin förklarar dock att dessa berättelser har sin grund i en faktisk händelse, som har varit av central betydelse för hela skapelsens fortsatta existens.

Det är en tydlig väg som verket ”I sanningens ljus” stakar ut. Det har varken med mystik eller med esoterisk upphöjdhet att göra, men ställer just därför – på samma sätt som Jesu ursprungliga lära – en hel del krav på den enskilde. Det är nämligen inte enbart det självständiga, fördomsfria och sakliga tänkandet som bör främjas, utan framför allt den ”fasta viljan att göra gott”. Det är människans arbete med sig själv och i hennes nästas tjänst som kan leda henne till andlig mognad.

Här följer några av de många ämnen som verket ”I sanningens ljus” ger svar på:

  • Ansvar och öde / karma
  • Död och upprepade jordeliv / Reinkarnation
  • Syndafall och arvsynd
  • Hur detta liv och livet efter detta hänger ihop
  • Skaparens nåd och kärlek
  • Kropp, själ och ande
  • Gudason och Människoson

Några ord på vägen!

 Bindeln faller och tro blir övertygelse. Enbart i övertygelsen finns befrielse och frälsning!

Jag vänder mig enbart till dem som allvarligt söker. De måste vara kapabla och villiga att sakligt pröva detta faktum. Religiösa fanatiker och hållningslösa drömmare göre sig icke besvär, de är skadliga för Sanningen. Men de illvilliga och de osakliga ska finna sin dom i orden själva.

Budskapet kommer enbart att nå dem som fortfarande bär ett uns Sanning inom sig och en längtan efter att vara en sann människa. För alla dem kommer det också att fungera som en stav och en lykta. Utan omvägar leder det ut ur den nuvarande förvirringens kaos.

Nedanstående Ord försöker inte introducera någon ny religion, utan ska vara en fackla för alla seriösa åhörare och läsare så att de ska hitta den rätta vägen – den väg som leder dem till de efterlängtade höjderna.

Endast den som rör på sig av egen kraft kan utvecklas i anden. Dåren, som använder sig av främmande hjälpmedel i form av färdiga åskådningar, går sin stig blott som på kryckor, medan de egna, friska lemmarna är bortkopplade.

Men så fort människan modigt gör bruk av alla de förmågor som slumrar inom henne i väntan på hennes signal, använder hon de resurser som anförtrotts henne enligt hennes Skapares Vilja. Med lätthet kommer hon då att övervinna alla hinder som korsar hennes väg och distraherar.

Därför vakna! Enbart i övertygelsen finns den rätta tron, och övertygelse kommer genom ett skoningslöst vägande och prövande! Var levande i er Guds underbara skapelse!

Abd-ru-shin

Plus d’information
ISBN 978-3-87860-613-0
Auteur Abd-ru-shin
Format 14,0 x 21,0 cm
Présentation Paperback
Nombre de pages 204
Langue Svenska
Temps de livraison DE: 1-3 jours, d'autres pays: 5-30 jours